גלריית ציורים

בגלריית ציורים ניתן להתרשם בחלק מתוך מאות פרויקטים ובתהליכי וידאו של ציורי קירות ומשטחים שונים, אשר בוצעו על ידינו בשנים האחרונות